SV privacyverklaring incl.dig.paragraaf

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van SED VITAE, gevestigd te Tilburg, correspondentieadres Klakstaartweg 2, 6006 AE te Weert, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40260362, hierna te noemen: `de vereniging´.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail: secretaris@sedvitae.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoons-gegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Administratie·  Voorletter(s) ·  Voornaam ·  Achternaam ·  Adres ·  Telefoonnummer ·  E-mailadres ·  Bankgegevens ·  BetaalgegevensUitvoering van de overeenkomst van lidmaatschapGedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna, hierna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.De leden -administratie, de penningmeester en de commissie-secretariaten.
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren·  Cookies indien van toepassing (zie voor meer info het sub kopje Cookies) ·  IP-gegevensToestemming Indien van toepassingIedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.·   Website-beheerder
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een jubileum, reünie of bijzondere gebeurtenis.·  Voorletter(s) ·  Voornaam ·  Achternaam ·  Adres ·  Telefoonnummer ·  E-mailadresToestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokken.De leden -administratie

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. “Google Analytics”. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.”

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit wettelijk verplicht is.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd of gecorrigeerd worden, zal de vereniging deze verwijdering en/of correctie doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging op grond van wettelijke bepalingen hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijziging van het privacy beleid
De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden.
Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen.
De vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Bij belangrijke wijzigingen informeert de vereniging de leden via de website en/of de maandbrief.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: secretaris@sedvitae.nl

Klachten of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens
Als Sed Vitae zijn wij verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u een klacht of een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover contact met ons op te nemen. U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Downloads