Dick van der Pijl: Zorgrobotica, april 2018

Eerst moet voorzitter Kees Rijgersberg nog een aantal zaken aan de leden voorleggen, doordat tijdens de ALV het vereiste quorum voor instemming niet werd gehaald. Dick van der Pijl: Zorgrobotica 13 april 2018 De inleiding dient, om ontwikkelingen en termen met betrekking tot Robotica te duiden, uitgaand van Van der Pijls ervaringen en zijn recente onderzoek bij Focal Meditech BV in Tilburg. Dat is even taaie kost, maar nodig om het centrale onderwerp toepassingen in de (thuis)zorg toe te lichten. Dat geldt ook voor de ‘voortrekkers’ robotica: de industriële robotica. Een aantal leidende principes bij de ontwikkeling van robotica voor de gezondheidszorg:

  • haptiek = terugkoppeling, altijd erop attent zijn dat de terugkoppeling correct is
  • assisteer(biedt hulp) alleen wanneer iemand die nodig heeft: dat kan alleen maar gebeuren op basis van sensoren
  • uiterst belangrijk principe: use it or loose it, wat mensen wel kunnen, uitbuiten.

Een groot dilemma voor de verzorgenden: zij voeren het eten liever hun mensen met beperkingen in plaats ervan dat door robot Obi te laten doen. Die kan heel gemakkelijk, sensitief en laagdrempelig op de mondhoogte van iemand met hand-/armbeperkingen worden ingesteld.
Dan kan een beperkte zelf besluiten wanneer wat te eten: heel belangrijk! De robot Othello kan door een huis ‘lopen’ en spulletjes uit diverse vertrekken voor ‘zijn/haar baas’ halen. Zoals een glaasje water uit de keuken halen en aan ‘de baas’ geven. En robot Jaco: die zorgt ervoor dat mensen zelfstandig kunnen eten en drinken bij arm-/hand-/schouderbeperkingen: door het inzetten van sensoren die voelen waaraan iemand behoefte heeft. De sensortechnologie toepassen in intelligentere omgevingen, daar gaat het om. Van der Pijl weet heel goed de dilemma’s tussen alle mogelijke keuzes en gewenste oplossingen te verhelderen: wat technisch kan rijmt vaak niet met wat de gebruikers van deze fantastische oplossingen kunnen en willen. En het gaat altijd ook om de onkosten en de keuzes die zijn te maken. Investeer je in een project waardoor mensen een kastje kunnen openen of investeer je in kastjes van de grote merken die door een straaltje opengaan voor iemand die zo’n kastje anders niet open krijgt.

Uiteindelijk zijn alle aanwezigen hevig geïnteresseerd in de meegebrachte robots: ParoJaco en Obi Paro heeft het uiterlijk van een zeehondje, weegt evenveel als een baby en reageert op aanrakingen. Met Jaco kan iemand zonder handfunctie zelfstandig eten en drinken. En met Obi kan iemand met beperkte arm- en handfunctie zonder hulp in een groep eten. Niet iedereen is blij met deze ontwikkelingen. Ook sommige verzorgers niet. Maar het gaat erom dat mensen met beperkingen die functies die zij wel kunnen gebruiken, uit te buiten.

Voor wie meer wil weten: Focalmeditech

Cocky Cerweij – den Ouden, publicaties

P.S. De heer van der Pijl heeft zijn samenvatting helaas niet kunnen sturen, met verontschuldigingen.