Korvelse Waterloop, juni 2018

Tijdens deze activiteit komen we heel veel vanuit diverse disciplines te weten over:

  • de bodemontwikkeling door de eeuwen heen van waar nu Tilburg ligt
  • de ontstaansvormen van wat nu de stad Tilburg is
  • de ontwikkeling van de textielindustrie en de vervuiling die die veroorzaakte
  • de realisering van de eerste, natuurlijke waterzuivering van Nederland 

We drinken koffie/thee in één van de oudste cafés van Tilburg, De Troubadour in de Capucijnerstraat, ‘op Korvel’. We beginnen onze wandeling op het Korvelplein. Daar vertelt onze natuurgids, die tevens historisch geïnteresseerd en georiënteerd is,  Johan van Laerhoven, over de ontwikkelingen in het Pleistoceen en het Holoceen. Vroeg-Pleistocene afzettingen door zee en rivieren zien we nog aan het oppervlakte in Noord-Brabant en Limburg. Zoals: hoogteverschillen. Toen zich steeds meer mensen zich op de hogere zandgronden vestigden, legden zij dijkjes over de kluwen aan beekjes en stromen aan. Midden in de stad zijn die hoogteverschillen, veroorzaakt door afzetting en dijkbouw, nu nog goed waar te nemen! Als je erop wordt gewezen, tenminste. Op het Korvelplein zit onder andere een apotheek in een pand dat tot ons Nationaal erfgoed behoort. Vlak daarachter is het begin van de Korvelse Waterloop. Onderweg zien we prachtige gevels: nooit eerder opgemerkt, vanaf de fiets of vanuit een auto.  Evenmin het stadsparkje en de maquette op de pui van het ‘kosthuis’ aan het St.Annaplein waar Vincent van Gogh 2 jaar woonde.

We volgen de Waterstroom waarlangs de eerste straten zijn aangelegd die er nog steeds liggen, zoals de Oudedijk. Rondom de Piushaven is veel veranderd: (hoge) nieuwbouw en het aantal terrasjes en eetgelegenheden is enorm. Er ligt nog een draaibrug: industrieel erfgoed. Maar er is ook brede stroken met wilde bloemen voor de insecten. Van de stad komen we aan het Wilhelminiakanaal. Er ligt parallel aan de oever een plankier: heel aantrekkelijk. Ook hier nog een draaibrug en een zwaaikom voor grote schepen die de Piushaven in moeten varen. 

Over de brug lopen we naar het Waterzuiveringsbedrijf (ook industrieel erfgoed nu) en naar de vermeende plek waar Huize Moerenburg moet hebben gestaan: heel origineel door middel van de vermoedelijke contouren aangegeven. Daarachter ligt het einde van de Korvelse Waterloop: die stroomt uit in de Voorste Stroom. Om 14.00 uur stappen we Zomerlust binnen: de tafel staat klaar en smikkelen maar! Weer veel dank aan Johan die ons zo veel weet te vertellen. Hij adviseert ons de volgende bronnen te raadplegen: Regionaal archief Tilburg en  Een idee voor de volgende keer? Wellicht een boerderij met moderne bedrijfsvoering, want wat weten wij nu van melken etc.?

Cocky Verweij, publicaties

Belangrijke links