Ledenadministratie

Mevrouw Mariëtte d’Arnaud voert de Ledenadministratie

De contributie bedraagt € 15  per jaar
RaBoBank Ver. Sed Vitae, NL22 RABO 0320 3888 16

Vanwege het feit dat er langzamerhand steeds meer taken op de Ledenadministratie neerkomen, dus op Marriëtte, zou het heel fijn zijn als u haar af en toe eens zou kunnen helpen door wat taken van haar over te nemen! Wilt u dat? Schrijf dan naar secretaris@sedvitae.nl