Achtergrond van Sed Vitae

Het initiatief voor een HOVO in Noord-Brabant nam dr. Paul Overmeer, evenals voor de oprichting van deze Vriendenvereniging HOVO Brabant. Hij is de eerste directeur van HOVO Brabant geworden. Dr. Paul Overmeer is  erelid van Sed Vitae.

Sed Vitae hecht aan een goede verhouding met HOVO Brabant.

Sed Vitae dankt haar naam aan een citaat van de Romeinse filosoof Seneca de Jonge  ± 4 v.Chr. –  65 n.Chr
“Non scholae Sed Vitae discimus” ofwel: 
“we leren voor het leven, niet voor de school”.

Link