Voorwaarden bij deelname aan SV-activiteiten

  • Wanneer u zich aanmeldt voor deelname aan een activiteit, belooft u de kosten die daaraan zijn verbonden, over te maken op Ver. Sed Vitae, IBAN NL22 RABO 0320388816 onder vermelding van de datum van de activiteit.
  • Restitutie van een deel van betaalde deelnamekosten kan alleen, als de betreffende commissie variabele kosten van bij voorbeeld horeca niet hoeft te betalen.
  • De vaste kosten van bus of gids(en) kunnen we u helaas niet vergoeden.
  • Deelname aan SV-activiteiten is altijd voor eigen risico.
  • Sed Vitae is wel verzekerd voor het risico van de wettelijke aansprakelijkheid, in geval van schade aan derden.