Voor wie?

De Stichting Studiefonds Sed Vitae kan aan een cursist van HOVO Brabant
verlichting van studiekosten geven, die:
   van een netto maandinkomen onder €1250,00 per maand moet rondkomen of
   van een netto maandinkomen van € 1600,- bij een gezamenlijk inkomen 
  en in Noord-Brabant woont.

Hoe vraagt u aan?
Stuur aan   * Peter van den Oetelaar, 073-6414879     petervdoetelaar@home.nl
  uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
  uw bankrekeningnummer
  naam en nummer van de cursus waarvoor u een bijdrage vraagt
  bewijsstukken van uw netto maandinkomen (bijv. kopie aanslag IB)
  bewijs van betaling van het cursusgeld.
*    Of naar de heer Peter van de Oetelaar: Tweede Hervendreef  12   5232 JC   ´s-Hertogenbosch [

  Voorts beoordeelt het SSSV-bestuur uw aanvraag
  krijgt u per e-mail of telefonisch bericht over het resultaat en
  ontvangt u, na een positieve beoordeling, de helft van het cursusgeld op uw bankrekeningnummer.

N.B. Een aanvrager/aanvraagster hoeft geen lid te zijn of te worden van Sed Vitae.