Voor wie ?

De Stichting Studiefonds Sed Vitae kan aan cursisten van HOVO Brabant, verlichting van studiekosten voor de jaren 2021 en 2022 geven, indien:

  • uw bruto gezins-verzamelinkomen niet hoger dan €25.000 per jaar is
  • u per semester voor één volledige cursus of één korte cursus aanvraagt, d.w.z.: maximaal twéé keer per kalenderjaar per cursist
  • u een bewijs van (vooruit)betaling van het cursusgeld kunt tonen
  • u uw IB-biljet of -document met het geregistreerd inkomen over het jaar, dat aan het jaar voorafgaat waarvoor u een bijdrage vraagt, als financieel bewijsstuk overlegt
  • indien dat IB-biljet of -document nog niet beschikbaar is => dan het laatste IB-biljet of -document *

U kunt het geregistreerd inkomen opvragen bij de Belastingdienst
 door in te  loggen met uw DigiD en het document uit te printen;
óf dat telefonisch aan te vragen.

Hoe vraagt u aan ?

Stuur uw aanvraag uiterlijk drie weken vóór aanvang van de cursus aan:

Stichting Studiefonds Sed Vitae
De heer Peter van den Oetelaar
Tweede Hervendreef  12
5232 JC   ´s-Hertogenbosch

Met toevoeging van:
* uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
* uw bankrekeningnummer
* naam en nummer van de cursus waarvoor u een bijdrage
   vraagt
*  het IB-biljet/document
*  én het bewijs dat het cursusgeld aan HOVO Brabant is
    (vooruit)betaald.

Voorts beoordeelt het bestuur van Stichting Studiefonds Sed Vitae uw aanvraag.
U krijgt per e-mail of telefonisch bericht over het resultaat.
Na een positieve beoordeling ontvangt u de helft van het cursusgeld op uw bankrekeningnummer.

Het Studiefonds Sed Vitae is gekwalificeerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling); daardoor kunnen individuele giften aan het Studiefonds aftrekbaar zijn voor de berekening Inkomstenbelasting.

N.B. Als u deze aanvraag doet, hoeft u geen lid van Sed Vitae te zijn of te worden.