De Stichting Studiefonds Sed Vitae kan u, als cursist van HOVO Brabant, verlichting van studiekosten geven, indien:
   uw bruto gezins-verzamelinkomen niet hoger dan €22.000 per jaar is
    u per semester voor één volledige cursus of één korte cursus aanvraagt,
        d.w.z.: maximaal twéé keer per jaar per cursist
   u een bewijs van (vooruit)betaling van het cursusgeld kunt tonen
   u uw IB-biljet of -document met het geregistreerd inkomen over het jaar,
       dat voorafgaat aan het jaar waarvoor u een bijdrage vraagt, als financieel bewijsstuk overlegt
   indien dat IB-biljet of -document nog niet beschikbaar is =>
dan het laatste IB-biljet of -document *
*  U kunt het geregistreerd inkomen opvragen bij de Belastingdienst (inloggen met uw DigiD en het document uitprinten)
óf telefonisch aanvragen.

Hoe vraagt u aan?
Stuur uw aanvraag uiterlijk drie weken vóór aanvang van de cursus 
aan:
Stichting Studiefonds Sed Vitae
De heer Peter van den Oetelaar
Tweede Hervendreef  12
5232 JC   ´s-Hertogenbosch

Met toevoeging an:
  uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
  uw bankrekeningnummer
  naam en nummer van de cursus waarvoor u een bijdrage vraagt

Voorts beoordeelt het bestuur van Stichting Studiefonds Sed Vitae uw aanvraag.
U krijgt per e-mail of telefonisch bericht over het resultaat.
Na een positieve beoordeling ontvangt u de helft van het cursusgeld op uw bankrekeningnummer.

N.B. Als u deze aanvraag doet, hoeft u geen lid van Sed Vitae te zijn of te worden.