Voor wie?

De Stichting Studiefonds Sed Vitae kan aan een cursist van HOVO Brabant
verlichting van studiekosten geven, die: 
   van een netto maandinkomen onder €1250,00 per maand moet rondkomen of
   van een netto maandinkomen van € 1600,- bij een gezamenlijk inkomen 
  en in Noord-Brabant woont.

Hoe vraagt u aan?
Stuur aan   *  rijgersberg.k@gmail.com
  uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres 
  uw bankrekeningnummer
  naam en nummer van de cursus waarvoor u een bijdrage vraagt
  bewijsstukken van uw netto maandinkomen (bijv. kopie aanslag IB)
  bewijs van betaling van het cursusgeld. 
*    Of naar de heer C.P. Rijgersberg, De Roy v. Zuidewijnlaan 30,  4818 GB  Breda

  Voorts beoordeelt het SSSV-bestuur uw aanvraag 
  krijgt u per e-mail of telefonisch bericht over het resultaat en
  ontvangt u, na een positieve beoordeling, de helft van het cursusgeld op uw bankrekeningnummer.

N.B. Een aanvrager/aanvraagster hoeft geen lid te zijn of te worden van Sed Vitae.