Kopij voor de maandbrieven

De Sed-Vitae-brieven komen aan het begin van de maand digitaal uit.
Wie geen e-mail heeft, ontvangt ze enkele dagen later via de post.

Aanleveren kopij bij:

of er eerder over bellen

Graag vóór de 27e van elke voorafgaande maand.
Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking