Stichting Studiefonds

boom st.studiefonds

Stichting Studiefonds Sed Vitae is een
onafhankelijke stichting en derhalve niet gebonden.
Het bestuur is samengesteld uit leden van Sed Vitae.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor verlichting van studiekosten,
     klik dan op Voor wie?

adres van de Stichting Studiefonds Sed Vitae
   Parklaan 23b, 5211 JJ ‘s-Hertogenbosch

Aanmeldingen naar:    rijgersberg.k@gmail.com
Kees Rijgersberg,  De Roy v. Zuidewijnlaan 30,  4818 GB  Breda