Stichting Studiefonds

boom st.studiefonds

Stichting Studiefonds Sed Vitae is een
onafhankelijke stichting en derhalve niet gebonden.
Het bestuur is samengesteld uit leden van Sed Vitae.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor verlichting van studiekosten,
     klik dan op Voor wie?

   Aanmeldingen voor aanvragen aan Stichting Studiefonds Sed Vitae naar:
  Peter van den Oetelaar   073-6414879
 
  Tweede Hervendreef  12   5232 JC   ´s-Hertogenbosch