Activiteiten

De activiteiten-commissies van Sed Vitae organiseren educatieve vriendencontactdagen voor  leden en belangstellenden, zoals: 
  excursies door de commissie Cultuur
  lezingen door de commissie Forum
  wandelingen door de commissie Natuur
  gecombineerde vriendendagen van de
       commissies Cultuur, Forum of Natuur
  SV-Nieuws en SV-website van de commissie
        Publicaties
  Eenmaal per vijf jaar een lustrumviering door de
       commissie Lustrum          

N.B. Aanvaarden van Voorwaarden aan deelname aan alle SV-activiteiten vermeld bij elk aanmeldingsformulier, klik hier voor die Voorwaarden.

voorzitters/contactpersonen SV-commissies

Cultuur  Joop Bruinsma, 
  013- 467 51 15  
    joopbruinsma@hetnet.nl

Forum  mevr. Chris Verkaar, 
    06-129 684 26  
   chriverk@hotmail.com

Natuur  Will van Doorn, 
  0499-391689 / 0646162919  
   w.van.doorn@onsbrabantnet.nl 

Stichting Studiefonds  Kees Rijgersberg, 
   06-42106662
    rijgersberg.k@gmail.com

Publicaties  Cocky Verweij, 
   06-22754200  
   cockyverweij@me.com   
  webmaster@sedvitae.nl