Kennismaken met Sed Vitae

Het initiatief voor een HOVO in Noord-Brabant heeft dr. Paul Overmeer genomen. Hij is de eerste directeur van HOVO Brabant geworden. Kort daarna heeft hij ook het initiatief voor de oprichting van een Vriendenvereniging voor HOVO Brabant genomen: Sed Vitae. Dr. Paul Overmeer is – het enige – erelid van Sed Vitae.

Sed Vitae biedt belangstellende HOVO-cursisten deelname aan  activiteiten met veel ruimte voor onderlinge contacten. Daaraan was en is behoefte. Die educatieve activiteiten betreffen nog immer: lezingen, excursies en wandelingen. Ze zijn complementair aan de HOVO-cursussen.
Er is nu één commissie Activiteiten.

Alle leden met taken voor en van Sed Vitae zijn, uiteraard, vrijwilligers.

Naast de informatie die op u op deze website vindt, onderhoudt Sed Vitae contact met haar leden door middel van een maandelijkse, digitale nieuwsbrief met:

  • een agenda van komende activiteiten
  • uitnodigingen van de commissie, toelichtingen m.b.t. wat, waar, hoe, hoeveel etc
  • verslagen van activiteiten, belangrijke besluiten en plannen
  • adressen van bestuursleden, de administrateur leden en de contactpersonen van de commissie Activiteiten.

Daarnaast hecht Sed Vitae aan een goede verhouding met de directie van HOVO Brabant en met de bestuursleden daarvan.

Sed Vitae dankt haar naam aan een citaat van de Romeinse filosoof Seneca de Jonge  ± 4 v.Chr. –  65 n.Chr
Non scholae Sed Vitae discimus  
we leren voor het leven, niet voor de school

Belangrijke links