Kennismaken met Sed Vitae

Het initiatief voor een HOVO in Noord-Brabant heeft dr. Paul Overmeer genomen. Hij werd de eerste directeur van HOVO Brabant. Kort daarna nam hij ook het initiatief voor de oprichting van Sed Vitae. Dr. Paul Overmeer is – het enige – erelid van Sed Vitae.

Sed Vitae richt zich op mensen die het leuk vinden, om met gelijkgestemden activiteiten te ondernemen, complementair aan de cursussen van HOVO. Daarvoor organiseren commissies educatieve activiteiten voor leden en belangstellenden, zoals: lezingen, culturele excursies, museumbezoek onder leiding van een gids en natuurwandelingen onder leiding van een gids

Naast de informatie die op u op deze website vindt, onderhoudt Sed Vitae contact met haar leden door middel van een maandelijkse, digitale nieuwsbrief met:

  • een agenda van komende activiteiten
  • uitnodigingen van commissies, toelichtingen m.b.t. wat, waar, hoe, hoeveel etc
  • verslagen van bestuursvergaderingen, besluiten en plannen
  • adressen van bestuursleden en van de contactpersonen van commissies.

Sed Vitae dankt haar naam aan een citaat van de Romeinse filosoof Seneca de Jonge

Non scholae Sed Vitae discimus
we leren voor het leven, niet voor de school

Belangrijke links