Ledenadministratie

Mevrouw Marriëtte d'Arnaud voert de Ledenadministratie per 18 nov a.s.
       ‭+31 6 19 68 06 91‬   
        ledenadministratie@sedvitae.nl
Gen. Maczektraat 36    4849 CC  Dorst

De contributie bedraagt maar € 15  per jaar
Bank Ver. Sed Vitae, NL22 RABO 0320 3888 16