Ledenadministratie

Mevrouw Marriëtte d’Arnaud voert de Ledenadministratie

De contributie bedraagt maar € 15  per jaar
Bank Ver. Sed Vitae, NL22 RABO 0320 3888 16