Ledenadministratie

Mevrouw Marriëtte d'Arnaud voert de Ledenadministratie
       ‭+31 6 19 68 06 91‬   
        ledenadministratie@sedvitae.nl
          Galderseweg 88    4855 AJ  Galder
             

             De contributie bedraagt maar € 15  per jaar 
             Bank Ver. Sed Vitae, NL22 RABO 0320 3888 16