Drs. Herman Teerhöfer: Marc Chagall, een boodschapper van vrede

9 dec 2016

Deze presentatie ging over het werk van de kunstenaar Marc Chagall. In het bijzonder kwamen de glas in loodramen in de Stephanskerk in Mainz aan de hand van 25 dia’s/afbeeldingen aan bod.
Daarnaast ook een 18-tal schilderijen van Marc Chagall uit zijn lange loopbaan.
Met daaronder vijf schilderijen over het Hooglied en enkele andere bijbelse onderwerpen uit het Bijbels museum in Nice, Frankrijk.
De glas in lood ramen in Mainz zijn het laatste werk van Marc Chagall. Ze staan voor een symbool voor de vrede tussen Frankrijk en Duitsland, de verzoening van mensen onderling en de dialoog tussen Jodendom en Christendom.

Vredeliefde en verdraagzaamheid zijn belangrijke begrippen die in de kunstwerken van Marc Chagall centraal staan.

Drs. Herman Teerhöfer (1975) is als geestelijk verzorger en theoloog werkzaam in drie verpleeghuizen en in de palliatieve zorg in Tilburg.
Hij verzorgt veel lezingen. Hij is lid van de Raad van Kerken in Tilburg. Zowel professioneel als privé zeer begaan met de vraag hoe mensen zin geven en waar mensen kracht uit putten, met name onder moeilijke omstandigheden.

Hij heeft pastoraaltheologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en
heeft een tweejarige post-academische klinische pastorale vorming afgerond aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen.