Berichten en verslagen bestuur

  Jaarverslag 2018
  concept_verslag ALV 5 april 2019
   Van de bestuurstafel:
 vergadering bestuur 6 maart
 vergadering bestuur 4 mei 2018
 secretaris mbt_AVG_GDPR
 vergadering bestuur 25 jan 2018