Berichten en verslagen bestuur

Gezien de ontwikkelingen rond het Corona virus heeft Het bestuur besloten de geplande ALV op 10 april a.s. uit te stellen naar een latere datum.

  Jaarverslag 2018
  concept_verslag ALV 5 april 2019
   Van de bestuurstafel:
 vergadering bestuur 6 maart
 vergadering bestuur 4 mei 2018
 secretaris mbt_AVG_GDPR
 vergadering bestuur 25 jan 2018