Voorwaarden bij deelname aan SV-activiteiten.
  Wanneer u zich aanmeldt voor deelname, belooft u de kosten
      die daaraan zijn verbonden, over te maken op 
      Ver. Sed Vitae, IBAN NL22 RABO 0320388816  onder vermelding van de datum van de activiteit.
  Restitutie van een deel van betaalde deelnamekosten kan alleen, als de betreffende commissie
       variabele kosten van bij voorbeeld horeca niet hoeft te betalen.
       De vaste kosten van bus of gids(en) kunnen de commissies u helaas niet vergoeden.
  Deelname aan SV-activiteiten is altijd voor eigen risico.
  Sed Vitae is verzekerd voor het risico van de wettelijke aansprakelijkheid,
       in geval van schade aan derden.