Afscheid Ria Biezen

Op 12 september jl. hebben Sed Vitae en Forum na bijna 20 jaar afscheid genomen van Ria Biezen. Na een jarenlang grote en trouwe inzet, was het voor Ria nodig, om haar vele bezigheden voor Sed Vitae neer te leggen. 
Vanaf haar pensionering in 1998 ging Ria steeds vaker naar lezingen van Sed Vitae. Ze werd al snel door een bestuurslid uitgenodigd voor deelname aan het bestuur. Vanuit deze functie werd Ria lid en vertegenwoordiger van de Forumcommissie. Vanaf het moment van deelname aan beide gremia heeft ze zich op volhardende en zeer betrokken wijze ingezet voor de vereniging. Zij was nauw betrokken bij het vormgeven van het bestuur én bij het reilen en zeilen en voortgang van de Forumcommissie. In een later stadium werd Ria aanspreekpunt voor het Studiefonds.

Kortom, Ria was, zoals bleek uit de afscheidswoorden van de voorzitter van Sed Vitae en een Forumlid, een graag gezien en hogelijk gewaardeerd lid van Sed Vitae.  Ria was een vraagbaak voor velen.
Na een genoeglijk samenzijn, wensten we met weemoed en dankbaarheid Ria een goede toekomst. Ria, het ga je goed!

Namens alle Sed Vitea leden: DANK,

Chris Verkaar – v.d.Bosch, voorzitter Forum