Valkenswaard, sept. 2013

Lag het aan vrijdag de dertiende dat er weinig belangstelling voor deze natuurexcursie was, naar Valkerij Museum, Sigarenmakerij en de wandeling over De Malie?
Na de goed verzorgde koffie en nadat we een valkenier in vol ornaat bij de ingang van het museum waren gepasseerd, gaf gids Marijke de Vries een historisch overzicht over de valkerij in het algemeen en die van Valkenswaard in het bijzonder.
De valkenjacht bestond al vóór onze jaartelling in Centraal Azië. Kruisvaarders introduceerden dit jachtspel in Europa. ± 1600 begon de vangst op “Verkenswerd”, vanwege de vele varkens die op de schrale zandgrond werden gehouden.

N.B. De jacht met valken was aan de adel voorbehouden;
daarom werden valkeniers soms tijdelijk in de adelstand verheven.
Tobbe, hut voor de vanger
Gagel neemt de mineralen niet op zodat het water zuur blijft: ongebuffeld