Mastbosch/Markdal okt 2010

We verzamelen bij Grand café De Kogelvanger, tussen Markdal en Mastbosch. De natuurgidsen Johan van Laerhoven en Henk Kuiper begeleiden elk een groep. Markdal en Mastbosch verschillen sterk van elkaar, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Mastbosch
Graaf Hendrik III van Nassau
 heeft dit bos omstreeks 1511 als jacht– en als houtwingebied laten aanleggen. De grove dennen heten al snel mastbomen, doordat ze masten voor schepen leveren. Sinds 1830 is het bos nauwelijks veranderd. Voor reptielen en amfibieën is een speciale rand langs het bos opgeworpen, om ze veilig het beekdal te laten bereiken  en ook de reptielen en amfibieën is er een aparte watergang gegraven.
Het monument voor de Kogelvanger staat op de fundamenten van de boswachterswoning waarin een radiopost was gevestigd. 4 oktober 1944 komen vijf gezinsleden en dertien verzetsstrijders om.

In de Houtvijver aan de wal De Kogelvanger liggen boomstammen te drogen en te harden. Die aarden wal is letterlijk een kogelvanger geweest: in de vorige eeuw hielden militairen er schietoefeningen. Links van de houtvijver liggen ondergelopen weilanden, om de afwatering van het bos te verbeteren en uitdroging te voorkomen. Door afwatering van het bos ontstaat er langs de Mark onder meer blauwgras: drassige grond waarin het blauw van ijzer is te zien.

Verderop in het bos vinden we een verschillende paddestoelensoorteneekhoorntjesbroodaardappelbovistrodekoolzwammetjehoningzwamtondeldoosgele ringboleetstinkzwam en de geliefde vliegenzwam. We horen er: groene spechtgoudhaantje en roodborstje. We leren om landschap in lagen te ‘lezen’, van laag tot hoog en omgekeerd. De hoge rug in het bos vormt de waterscheiding tussen Aa of Weerijs en Mark. Exotische planten en dieren woekeren zowel in het bos als aan de beek: grote en kleine waternavel enerzijds, Canadese en Nijlgans anderzijds.

Mark
Het beekdal van de Mark meandert weer. Door stuwen te plaatsen met daarnaast smalle doorgangen, kunnen vissen hun oorspronkelijke routes volgen. Door het opnatten komen oude flora en fauna terug. We zien (en horen) onder andere aalscholvers, een grote zilverreigerblauwe en witte reiger, een wolk van sijsjeskuifmeesmeeuwen en drie smienten.
In het grand café delen we tijdens een stevige lunch natuur- en andere ervaringen met elkaar.