De Moerputten, 17 mei 2013

Natuurgebied De Moerputten

Die dag wandelen we onder leiding van Johan van Laerhoven door het natuurgebied De Moerputten, ten westen van  den Bosch, nabij Cromvoirt.  In 1629 vindt het beleg van den Bosch plaats. Aangezien de grond rond de stad erg drassig is, begint prins Frederik Hendrik bij Rosmalen deze met molens te ontwateren: daarna lukt het hem de stad in te nemen.
Door geleidelijke ontginning van het drassige terrein en mede door de aanleg van een stenen straatweg naar het zuiden, wordt ’s-Hertogenbosch opnieuw een schakel tussen noord en zuid.

Het Drongelens Kanaal
Het toestroomgebied van het Drongelens Kanaal bevindt zich voornamelijk in het beheergebied van het waterschap De Dommel; het Drongelens Kanaal ligt op de grens tussen beide waterschappen. Het Drongelens Kanaal is gegraven tussen 1907 en 1911 ten behoeve van het afvangen van piekafvoeren in ‘s-Hertogenbosch. Het Drongelens Kanaal heeft tevens een aanvoerfunctie voor gebieden ten westen van ‘s-Hertogenbosch. Het kanaal is niet zo breed en redelijk ondiep. De oorsprong is in de Dommel in ‘s-Hertogenbosch, de monding nabij Waalwijk (bij Bovelandsesluis in de Maas).

Belangrijke links

In 1995 is Den Bosch door overstromingen nauwelijks bereikbaar
Ergo: het water van de Aa, de Maas en de Dommel moest in de Bossche Broek afvoeren. Gevolg: een ecoduct bouwen om de dieren een uitweg te bieden.
MP is een 2000-gebied, een beschermd Europees gebied
Doordat er hier geen ruilverkaveling plaatsvond, is dit gebied nog zo puur natuur. 
Enkele termen en waargenomen vogels en planten: 
Moer (moerassig, waterrijk) putten (uitgegraven laagveen = veen dat zich onder waterspiegel vormt);
Elzenbroekbos, te nat om te ontginnen;
spoorlijn, enkelspoor = Halve zool-lijntje;
Bossche sloot en Venkantbrug:  natte grond.
Er is nog 100 ha blauwgras in Nederland. Dat groeit op rivierklei, in Brabant van hier tot ’s-Gravenmoer.
koekkoek, broedparasiet; fitis: hoog/laag, lijkt op merel; snelle merel, tuinfluiter, hoort niet bij de merels; spotvogel; zanglijster; watersnippen baltzen (als een ‘hemelgeit’); zegge-pollen; grote vrederik – geel veld; witte meidoorn, ruikt heerlijk; look zonder look (ruikt als ui); wortelstokken gele plomp in het water; blauwe knoop – blues; grote pimpernel (laaggroei); pimpernelblauwtje => symbiose mieren en rupsen; blauwe zegge, spaanse ruiter, blauwig distel; kale jonker met donkerpaarse bloemen; gele moeras-wolfsmelk; hop; valeriaan.
Tijdens de 80-jarige oorlog konden de Spanjaarden Den Bosch door de waterrijke omgeving niet innemen.

Belangrijke links