De Moerputten, mei 2013

17 mei 2013   
Natuurgebied De Moerputten

Die dag wandelen we onder leiding van Johan van Laerhoven door het natuurgebied De Moerputten, ten westen van  den Bosch, nabij Cromvoirt.  In 1629 vindt het beleg van den Bosch plaats. Aangezien de grond rond de stad erg drassig is, begint prins Frederik Hendrik bij Rosmalen deze met molens te ontwateren: daarna lukt het hem de stad in te nemen.
Door geleidelijke ontginning van het drassige terrein en mede door de aanleg van een stenen straatweg naar het zuiden, wordt ’s-Hertogenbosch opnieuw een schakel tussen noord en zuid.

Het Drongelens Kanaal
Het toestroomgebied van het Drongelens Kanaal bevindt zich voornamelijk in het beheergebied van het waterschap De Dommel; het Drongelens Kanaal ligt op de grens tussen beide waterschappen. Het Drongelens Kanaal is gegraven tussen 1907 en 1911 ten behoeve van het afvangen van piekafvoeren in ‘s-Hertogenbosch. Het Drongelens Kanaal heeft tevens een aanvoerfunctie voor gebieden ten westen van ‘s-Hertogenbosch. Het kanaal is niet zo breed en redelijk ondiep. De oorsprong is in de Dommel in ‘s-Hertogenbosch, de monding nabij Waalwijk (bij Bovelandsesluis in de Maas).

In 1995 is Den Bosch door overstromingen nauwelijks bereikbaar
Ergo: water van Aa, Maas en Dommel in de Bossche Broek afvoeren =>
ecoduct bouwen om de dieren een uitweg te bieden
MP = een 2000-gebied, beschermd, Europees gebied
Hier dus geen ruilverkaveling. Daardoor is dit gebied nog zo puur natuur
Moer (moerassig, waterrijk) putten (uitgegraven laagveen = veen dat zich onder waterspiegel vormt)
Elzenbroekbos, te nat om te worden ontginnen
spoorlijn, enkelspoor = Halve zool-lijntje
Bossche sloot   Venkantbrug, natte grond
nog 100 ha blauwgras in Ned; groeit op rivierklei; ligt in brabant tot ’s-Gravenmoer
naar het zuiden liggen de hogere zandgronden
weinig vis in het stilstaande water

koekkoek, broedparasiet; fitis: hoog/laag, lijkt op merel; snelle merel, tuinfluiter, hoort niet bij de merels; spotvogel; zanglijster; watersnippen baltzen (als een ‘hemelgeit’);

zegge-pollen; grote vrederik – geel veld; witte meidoorn, ruikt heerlijk; look zonder look (ruikt als ui); wortelstokken gele plomp in het water; blauwe knoop – blues; grote pimpernel (laaggroei); pimpernelblauwtje => symbiose mieren en rupsen; blauwe zegge

spaanse ruiter, blauwig distel; kale jonker met donkerpaarse bloemen; gele moeras-wolfsmelk; hop; valeriaan

80-jarige oorlog: door de waterrijke omgeving is Den Bosch niet in te nemen.

zie www.groenevesting.nl/oud

zie http://www.denbosch-cultuurstad.com/bossche-broek.html

zie http://www.routeyou.com/route/view/372103/wandelroute-verlengde-bruggenroute-moerputten.nl

zie http://waarneming.nl voor o.a. 47 pagina’s vogelsoorten

zie http://www.handleidingbiodiversiteitbrabant.nl ivm het pimpernelblauwtje

zie http://wilde-planten.nl