Dr. Jan van Oudheusden: Het Midden-Oosten, honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek

7 okt 2016
De historische wortels van de huidige situatie in het Midden-Oosten zijn zeer complex.
Onder leiding van de sultan vormde bijna het gehele Midden Oosten en een gedeelte van de Balkan  het Ottomaanse Rijk, met dominantie door soennitische moslims. Na de geleidelijke liquidatie vanaf midden 19e eeuw raakte dit rijk, door bemoeienissen van buitenaf, in verval .
Van Oudsheusden hangt zijn uiteenzetting op aan vier kernmomenten in een eeuw geschiedenis van de regio.
a  1916-1920: nieuwe lijnen in zand, eerste ‘rampjaar’ door egoïstische bemoeienissen van het Westen 
b  1947-1948 Staat Israël geboren; Palestijnen vluchten, tweede ‘rampjaar’
b  1980-1991  oorlogen om Allah en olienasleep ervan
c  2011-2016  Arabisch Lente
d heden IS en de Syrische burgeroorlogen.

AD  a    Het Westen bemoeit zich met het Midden-Oosten i.v.m het Suezkanaal, doortocht en olieboringen.

  1. De Balkan volken vechten zich vrij
  2. Turkije schaart zich in WO I achter Duitsland dus tegen Groot- Brittannië en Frankrijk.
  3. Groot-Brittanië ondersteunt Sjarif Hoessein die een Arabisch koninkrijk willevert hem veel wapens, indien hij maar tegen Turkije strijdt.
  4. Na WO I wordt het Ottomaanse Rijk opgedeeld in mandaatgebieden.
  5. Groot-Britannië krijgt Palestina, In de jaren 20/30 veel joodse immigranten, zij mogen van Churchill zich niet vestigen onder de Jordaan,  GB krijgt ook Transjordanië EN  Irak
  6. HOLOCAUST 193-1945, dat liet de wereld toe, maar dat werd pas na WO II echt duidelijk
  7. Frankrijk krijgt Syrië en Libanon
  8. In Turkije komt Kemal Atatürk aan de macht, herstelt het nationalisme, brengt modernisering en secularisering. Maar 20 miljoen Koerden blijven een vergeten volk en krijgen geen eigen staat.

Ad b
1947-1948  Ben Goerion roept de Staat Israël uit 
1952-1970  Egypte, Faroek Nasser en Arabisch socialisme: Moslimbroeders achter de tralies
1979            Iran: Islamitische revolutie  ->  islamfundamentalisme

Ad c  Golfoorlogen
1980-1988  Oorlog Iran – Irak
1991   2e Golfoorlog (Dessert storm) Ossama
            Bin Laden, Irak wordt broedplaats terrorisme

Ad d
Arbische lente:  dictators vallen in Tunesië, Egypte en Lybië; zet niet door
Syrië en ISIS
Syrië in burgeroorlogAssad wil absolute macht, valt vanaf 1970 eigen volk aan, de laatste tijd met hulp van Rusland
ISISTerreur Organisatie, etnisch/religieuze verdeeldheid.
Door de aanvallen langs beide fronten zit het Syrische volk in de val, dagelijks zien we de beelden, zoals een jongetje dat een bijbel uit het puin van zijn huis redt.
Namens commissie Forum, Chris Verkaar-van den Bosch