Dr. Kees Bierman: De aarde beeft, de aarde leeft

 13 november  2015

In deze lezing nam de heer Dr. Kees Bierman ons mee naar ‘de wereld van Plate Tectonics’. Die vormt heden het overheersende theoretisch model over de beweging in de aardkorst. Ter verklaring van die beweging zijn door de tijd heen diverse geologische modellen ontworpen, zoals de theorie van het Catastrofisme bijvoorbeeld: de zondvloed is de oorzaak van de beweging in de aarde. Of de theorie van Graduele Processen met betrekking tot sedimentatie en erosie.
Het huidige leidende model van de ‘Plate Techtonics’ vindt zijn oorsprong al in de 16e eeuw. Het is de Vlaamse carto- en geograaf Ortelius die als eerste met de theorie komt dat Amerika is afgescheurd van Afrika en Europa.
Het zal tot de 20e eeuw duren, voordat dieper werd ingegaan op de theorie van Plate Tectonics met als leidend principe dat de aarde van oorsprong uit diverse aardplaten bestaat, ook wel tektonische platen genoemd, die alle aan elkaar vastzaten. Dit grote continent ook wel Pangea genoemd, zou geleidelijk aan uit elkaar zijn gevallen.
Bestaande geologische structuren verwijzen naar dit verschijnsel. In de klimatologie worden eveneens bewijzen gevonden van dit theoretisch model.  Maar ook de spreiding van planten als varens over de diverse continenten geven een indicatie.
De tektonische platen bewegen: van elkaar, langs elkaar en uit elkaar. Over de wijze waarop dit gebeurt, zijn in de loop van de laatste 20 jaar diverse hypothesen ontwikkeld. Zowel de Continentale drift Hypothese van Alfred Wegener en de Contractie Hypothese van James Dana zijn onderwerp van studie.

Dr. Kees Bierman was tot 2011 hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn activiteiten lagen op het gebied van Tectoniek. Met name van processen van gebergtevorming en deformatie van de aardkorst onder invloed van geologische spanningen. Dr. K bierman is bestuurslid van het museum Hofland in Laren.

Met dank aan Dr. K Bierman, namens de Commissie Forum, Chris Verkaar – van den Bosch