Bergen op Zoom jan. 2012

Wij begonnen deze dag traditioneel in een gezellig bruin café, Het Zwijnshoofd, midden in het centrum. Vervolgens houdt de voorzitter van de lokale Geschiedkundige Kring een lezing met veel plaatjes over de geschiedenis van Bergen op Zoom. Deze gaat tenminste terug tot in de Romeinse tijd. In 1212 kreeg de plaats stadsrechten en zomer 2012 is het 800-jarig bestaan gevierd. Wij werden vergast op verhalen over de Heren van Bergen op Zoom, de aanleg van aarden wallen en later stenen muren, de stadsbrand (1397), de bouw van het stadspaleis de Markiezenhof (rond 1500), de 80-Jarige Oorlog (1568-1648), de bouw van de vestingwerken door Menno van Coehoorn (gereed 1706), het beleg en de verwoesting van de stad door een Frans leger (1747), de Napoleontische tijd en tenslotte de 19e en 20e eeuw. Uitermate interessant.

Op het eind van de ochtend hebben we met zeer deskundige gidsen in twee groepen door het Markiezenhof gelopen en stilgestaan bij historische hoogtepunten. Terug naar Het Zwijnshoofd voor een heerlijke en overvloedige broodjeslunch. Ondanks het koude en regenachtige weer hebben we ’s middags onder leiding van dezelfde gidsen een boeiende stadswandeling gemaakt, met uitleg over o.a. de stadspoorten, de aardewerk-, kunstmest- en gietijzerindustrie en de stad als grote militaire garnizoensplaats, gevolgd door een bezoek aan de Grote of St. Gertrudiskerk en de voormalige, Joodse synagoge. De excursie eindigt op de Grote Markt bij het standbeeld van een beroemde zoon van de stad, de schrijver Anton van Duinkerken. Geïnspireerd door zijn antwoord: “Volgaarne, gaarne vol”, op de vraag: “Wilt U iets drinken ?” hebben we tenslotte genoten van een drankje in Stadscafé De Teerkamer.
Bergen op Zoom blijkt een interessante stad te zijn!. Rest mij de leden van de Commissie Cultuur (Wim Heij, Frank Pulskens en Tiny Clout) hartelijk te bedanken voor de uitstekende voorbereiding van deze boeiende en gezellige dag.
Arend de Winter, een deelnemer