Wat Sed Vitae zoal doet en wat u zou kunnen doen

  • Sed Vitae biedt HOVO-cursisten de mogelijkheid in verenigingsverband tal van activiteiten te ondernemen.

  • Sed Vitae-commissies organiseren lezingen, excursies en natuurwandelingen. De leden van de commissies CultuurForum  en Natuur zien toe op de kwaliteit van sprekers en gidsen. Zij houden, zo mogelijk, rekening met mensen met mobiele beperkingen.

  • Sed Vitae  behartigt daarnaast de belangen van de cursisten bij HOVO Brabant.

  • Sed Vitae onderhoudt tevens een Studiefonds voor cursisten met een laag besteedbaar inkomen.

  • Sed Vitae functioneert door de inzet van actieve leden. Als u ook wilt meewerken in het bestuur, in  een commissie of aan de maandbrief, kunt u dit kenbaar maken door de twee formulieren onder Contact op de website in te vullen, zie  contact met bestuur of contact met andere SV-leden.
    Of door een bestuurslid of commissielid te bellen. Zie respectievelijk sedvitae bestuur en commissieleden.

  • Ook uw ideeën voor Sed Vitae zijn van harte welkom. Wij kijken naar uw bijdrage(n) die u op de contactformulieren kunt noteren, uit:

Kees Rijgersberg, voorzitter