MENU

  Kopij voor de maandbrieven
De
 Sed-Vitae-brieven komen aan het begin van de maand digitaal uit.
Wie geen e-mail heeft, ontvangt ze enkele dagen later via de post.

Aanleveren
 kopij bij:     cockyverweij@me.com of er eerder over bellen  06-22754200
graag vóór de 27e van elke voorafgaande maand.
Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking