Bestuur

Bestuur Sed Vitae

Het bestuur geeft leiding aan de verenigingsorganisatie, draagt zorg voor de in- en externe contacten en is verantwoordelijk voor het financieel beheer van Sed Vitae. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording aan de leden af. Bestuursleden: Voorzitter  Kees Rijgersberg en contactpersoon commissies Forum en Natuur     06-42106662     rijgersberg.k@gmail.com Secretaris  Jacques Verheijen en contactpersoon Publicaties  06-51428211     secretaris@sedvitae.nl Penningmeester  en contactpersoon commissie Cultuur:  Tonnie Kuijten    0416-311980     penningmeester@sedvitae.nl Bank: Sed Vitae, NL22 RABO 0320 3888 16  
kees rijgersberg
jacques verheijen
tonnie kuijten