Bestuur Sed Vitae

Het bestuur geeft leiding aan de verenigingsorganisatie, draagt zorg voor de in- en externe contacten en is verantwoordelijk voor het financieel beheer van Sed Vitae. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording aan de leden af.

Bestuursleden: