Boswachterij Dorst, 4 nov 2016

De deelnemers troffen elkaar in de gezellige Gasterij Seterse Hoeve voor de wandeling in Boswachterij Dorst. Natuurgids Johan van Laerhoven gaf bij de koffie uitleg over deze  boswachterij, onderdeel van Boswachterij De Baronie en in beheer van Staatsbosbeheer: opgericht in 1898, een rechtspersoon met een wettelijke taak, beschermt en ontwikkelt ons groene erfgoed van 265.000 ha met 960 medewerkers.
Schotse Hooglanders begrazen het gebied, om te weelderige vegetatie tegen te gaan. Zij zijn alles etende herbivoren, kunnen goed tegen de kou en gedragen zich tegenover mensen rustig. Het is altijd lastig een goede balans te krijgen tussen het aantal grazers en de beschikbare ruimte: bij te veel vertrappen ze de ondergrond en ontstaat er gebrek aan voedsel, bij te weinig moet er extra mankracht worden ingezet.
De boswachterij omvat het gebied tussen Rijen, Oosterhout, Teteringen en Dorst. Daarbinnen liggen leemputten waarvan natuurbad Surae er één was. Vroeger heeft de Maas hier gestroomd. De leemputten zijn ontstaan door het delven van leem voor de productie van baksteen. Hier stond steenfabriek, De vijf Eiken, heeft nu een andere bestemming De leemputten zorgen voor een goede waterhuishouding. Verklaring naam Surae: fysiotherapeut Kuit initieerde het natuurbad. In het Latijn is kuit sura/surae.
De weergoden zijn ons zeer gunstig gestemd. We rijden naar het startpunt van onze wandeling: een parkeerterrein met een plattegrond van Boswachterij Dorst met een begrazingsgebiedstuifzanden en een klein arboretum. [foto links]
We beginnen in het oude productiebos met voor een deel nog rechte vakken en brede lanen om de houtkap en het transport goed te laten verlopen. Nu is het meer een gemengd bos met natuurlijke processen. De vraag is in hoeverre je in die processen moet ingrijpen of niet, want pas na meer dan 100 jaar kun je in de natuur resultaten van ingrijpen waarnemen. Ondertussen genoten we van de gloedvol gekleurde bossen.
Er zijn follies in het gebied geplaatst: architectonische verrassingen zonder praktisch nut. We zien er twee. Zie fotoreeks. Op een moment liep een Hooglander recht op ons af. Enkele leden reageerden wat angstig, maar hij boog op het laatste moment rustig af.
Boswachterij Dorst heeft een zeer rijke flora en fauna met zo’n 300 soorten insecten. Op de stuifzanden loopt de begroeiing van water naar droge gedeelten. Planten groeien alleen aan de randen van de putten. Wij zagen vier  nijlganzen, vier zwanen, een zilverreiger en een jonge aalscholver.
Johan wilde ons een boom laten zien, waarin twee uilen zitten, kon de boom niet vinden. Op zijn telefoon ging hij naarwaarneming. Via google kun je dan de juist plek vinden. Het bleek dat de boom te ver van ons afstond. Wij reden weer terug naar de Hoeve voor een heerlijke lunch
Het was een heerlijke wandeling door de gloedvol gekleurde bossen met als hoogtepunt de Schotse Hooglander die ons rakelings passeerde. Ieder vond het een geslaagde dag. Wel jammer dat de organisatie niet in de gaten had dat de herfstvakantie voor de meeste HOVO-cursisten al voorbij was; toch waren we met veertienen.  Ad van de Pol