Esbeek en Biest-Houtakker: Waterschap De Dommel, 6 april 2016

Schuttershof was het enige café in Esbeek. Toen het verkocht dreigde te worden, hebben inwoners van Esbeek het café zelf verworven. Er zou anders geen gemeenschappelijk onderkomen voor de dorpelingen meer zijn. Tijdens de mobilisatie van WO I was de Rotterdammer Andreas Schotel (1896-1984) in zuidelijk Noord-Brabant gelegerd, ook in Esbeek. Tijdens zijn verblijf maakte hij etsen van de omgeving. Hij was een, niet fanatieke, communist.

Na de mobilisatie kwam Schotel naar Esbeek in de zomermaanden, om er te schilderen. Hij bouwde in 1920 een houten huisje op het landgoed De Utrecht. Ondanks zijn voor de benauwde gemeenschap van Esbeek ‘onaangepaste’ gedrag, werd hij daar toch gewaardeerd. Een vriend en ook schilder, Johannes Proost, was een fanatiek communist. Die overleed in een Duits strafkamp in 1942. Leen Rademakers was een leerlinge van Schotel. Hij was weliswaar getrouwd en had drie kinderen, maar toch woonden zijn gezin met Leen erbij in dat piepkleine houten huisje, zonder enig comfort.

Nu beheert de éne stichting het werk van Schotel en het behoud ervan. Voor €20 word je lid en heb je recht op een jaar een werk lenen. De andere stichting bestaat uit de Vrienden van Andreas Schotel. In het pand is ook een archief. Peter Thoben, oud-directeur van het Eindhovens Gemeentemuseum, is conservator. Hier liggen veel etsen en zelfs etsplaten opgeslagen.
Hierna zijn wij het buitengebied ingetrokken en hebben nog de Houthakker van hem gezien en beeldhouwwerken door Wammes Verhoeven op basis van Schotels werk. Na de lunch zijn wij naar de rioolzuivering gereden.

Hier werd ons in een lokaal met lichtbeelden en film getoond, hoe het vervuilde water uit het riool werd gereinigd en terugkwam als schoon water in beken en sloten. Er zijn zeven rioolreinigers in het stroomgebied van de Dommel. Het is begonnen in 1936 in Tilburg. De capaciteit hier in Biest-Houtakker is 73.5500 vervuilde eenheid (V.E)  wat inhoudt gem. 124.000 m3 per dag. Hiervan wordt 98 % gezuiverd. Het vervuilde water wordt behandeld met bacterien, dus biologische reiniging. 4/5 deel keert terug en 1/5 wordt weggehaald (slib). Dit slib gaat naar Tilburg, waar het wordt gecentrifugeerd en het restant wordt verbrand. Het gehele proces duurt hier in 3 dagen. Hierna zijn wij naar buiten gegaan om de installaties te bekijken. Ik vond het zeer interessant.
Ad van de Pol