Lustrum 2017

Viering van het vijfde Lustrum van Sed Vitae in Den Bosch 24 nov 2017

Welkom door de voorzitter van de Lustrum-commissie, Peter van den Oetelaar

Peter toont zijn liefde voor ’s Hertogenbosch met enige historische feiten over de plek waar we vandaag te gast zijn: bij de Capucijnen aan de Willeboissingel.

Kees Rijgersberg, voorzitter Sed Vitae

Ook Kees verwelkomt de 120 bezoekers, het maximale aantal voor vandaag (vanwege een verordening van de brandweer). De huidige voorzitter dankt Paul Overmeer als initiator van zowel HOVO Brabant als van Sed Vitae, respectievelijk als directeur en als voorzitter. De aanwezigen stemmen van harte met het applaus voor Paul in. Uiteraard krijgen ook de leden van de Lustrum-commissie grote waardering toegezwaaid: Peter van de Oetelaar, Tiny Clout, Marjorie Gisolf en Ton van Os. De relatie tussen HOVO en Sed Vitae is rondweg goed. Er is regelmatig overleg en Sed Vitae is betrokken geweest bij het cursisten-tevredenheidsonderzoek. Sed Vitae heeft drie activiteitencommissies en eentje voor Publicaties.

Korrie van Helvert, directeur HOVO Brabant

Mevrouw van Helvert dankt en feliciteert Sed Vitae, mede namens het bestuur van de Stichting HOVO Brabant. HOVO Brabant en Sed Vitae staan beide voor een leven lang leren en goed onderling contact. Leergierige ouderen zijn belangrijk voor onze maatschappij: die blijven langer actief.  HOVO heeft een breed aanbod aan cursussen: van inleidend tot verdiepend; van geschiedenis, filosofie tot en met astronomie en natuurwetenschappen. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder HOVO-cursisten komen weldra op de website beschikbaar. Mevrouw van Helvert ontvangt als dank een boek over de grote zoon van ’s Hertogenbosch, Jeroen Bosch, Jheronimus, de wegen naar de hemel en hel van Gary Schwartz.

Prof. Dr. Willem-Jan van de Heuvel, director of studies, hoogleraar informatica:

Het belang van Data Science en doelstellingen van de Jheronymus Academy of Data Science, JADS Data vormen de nieuwe olie van de 21e eeuw: in tegenstelling tot olie raken data nooit op, integendeel, er komen er steeds méér bij!

JADS is een samenwerkingsverband tussen Tilburg University (juridisch en economisch) en TU Eindhoven (informatica, econometrie, innovatie en ondernemerschap). JADS heeft drie overkoepelende richtingen: educatie, research, business. De  educatie in Den Bosch vindt samen met bedrijven plaats. Verwachtingen voor JADS: ± 1500-2000 studenten die na drie jaar de mogelijkheid hebben een gezamenlijke bachelor te halen. Er zijn zeven programma’s op drie locaties. Studenten komen in contact met ondernemers bij vragen als: hoe komt het dat sommige ondernemingen zeer succesvol zijn? Enerzijds zijn de studenten aan het doen en anderzijds denken ze. JADS  heeft vier Founding Fathers:

 • de provincie Noord-Brabant
 • de gemeente ‘s Hertogenbosch
 • Tilburg University
 • TU Eindhoven

De eerste datafication ontstaat ± 1800 met Florence Nightingale (1820-1910) die zich als statisticus afvroeg: wat is de relatie tussen hygiëne/sanitaire omstandigheden en genezen of zelfs sterven aan verwondingen? Zij vergeleek data en trok haar conclusies. En Matthew Fontaine Maury (1806-1873) wilde de snelste routes voor zeilschepen en stoomboten berekenen, ook op basis van data en statistiek, vanwege de concurrentie tussen rederijen met zeilschepen en/of stoomboten.

Connected devices

De massa aan data gebruiken voor inzicht en actie is de essentie van data science. Een drager van data (bijv. iPhone) is zó geprogrammeerd dat er correlaties ontstaan met een beoogd doel. Zoals met je iPhone je longinhoud meten wanneer je aan COPD lijdt. Evenwel, slimme manieren om correlaties te vinden, zijn echter nog beperkt. Die worden pas sinds een paar jaar groter, mede door het goedkoper worden van hardware.

Praktische toepassingen van connected devices

 • data gebruiken om … schoon te maken
 • dopingcontrole
 • trajectcontrole
 • biometrisch paspoort
  inzet van data bij onderhoud, zoals de BMW-dealer die onder meer hulp vroeg bij het vinden
van de motivatie van klanten die met service-beurten waren gestopt
 • bestrijding van de jacht op kwetsbaar wild, zoals de neushoorn in Afrika: verzamel data over
de armoede en honger van de lokale bevolking, zodat stropers uit andere bronnen inkomsten kunnen vergaren;
idem over de patronen in het gedrag van de dieren, om potentiële stropers tegen te houden
 • welke zaden moeten worden gezaaid, wanneer, waar, hoe? Data verzamelen
 • Brabant en Limburg hebben ongewoon veel last van weed plantages en verliezen miljarden aan inkomsten;
kan de politie die overlast ondermijnen? Data verzamelen m.b.t. het gebruik van water en energie en van
de Belastingdienst etc.
 • intelligentie en veiligheid, probleem van de AIVD, maar de meeste kiezers zijn tegen de ‘Sleepwet’ i.v.m. privacy

Overigens, wie is de bezitter van data? De vragende en betalende dealer of het bedrijf dat data verzamelt?
Data hebben waarde, want onder anderen zijn verzekeraars erin geïnteresseerd.
 Origen van Dan Brown gaat over data etc. 
Peter dankt ook Prof. van den Heuvel met een hartelijk woord en het boek De weg naar de hemel en naar de hel

Drs. Dirk van Kuppervelt revalidatiearts, opleider en medisch hoofd bij de Maartenskliniek in Nijmegen:
Mobiliteit, van Nazorg naar Preventie
Zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van het eksoskelet blijkt uit de aanwezigheid van Ruben die, ondanks een dwarslaesie met zijn eksoskelet kan staan en lopen. Alle aanwezigen raken ontroerd door die dappere man die frank en vrij vragen beantwoordde. Vooralsnog is Ruben de enige drager van een eksoskelet in Nederland.

Prof. Ir. Wout van Bommel,  Lichtconsulent, voorheen eindverantwoordelijk voor Philips Lighting en hoogleraar Fuda University,  Shanghai.
Van Bommel heeft vooral één boodschap voor jong en oud: ga naar buiten, zorg ervoor dat je elke dag voldoende licht ervaart. Ga desnoods ‘achter de geraniums zitten’!

De Classicurls, drie jonge en vrolijke zangeressen die net of bijna aan het Fontys Conservatorium in Tilburg zijn afgestudeerd, verzorgden met hun pianist een verrassend optreden met bewerkte parels uit de klassieke muziek.
Mattanja Lennings, Nienke Nasserian Nillesen, Lucie van Ree en pianist Ben van Daal.

De bezoekers liepen vervolgens opgewekt naar de overkant, naar het restaurant van JADS in Mariëngaarde. Daar stonden glas en hapjes klaar. Sed Vitae voorzitter Kees Rijgersberg dankt de commissieleden van dit lustrum hartelijk voor hun geweldige prestatie: een prácht van een dag voor alle aanwezigen, ook voor de inleiders.

cocky verweij    foto’s Ton Verweij