Forum programma voorjaar 2020

vrijdag 14 februari 2020  14-16.00 uur  Boerke Mutsaers
€ 5,- leden; € 6,50 niet-leden. U hoeft vooraf niet in te schrijven. Wel graag gepast geld meenemen.

Dhr. John Lommen, fotograaf: Anders kijken naar kunst: een bijzondere ervaring

In 2012 publiceerde kunsthistoricus David Joselit zijn boek “After Art”, waarin hij zegt dat "[...] door de enorme
stortvloed van beelden, kunst voortaan bestaat uit het recyclen en vervormen van reeds bestaande beelden.  Men
moet niet de pretentie hebben nog iets nieuws te kunnen scheppen]".

In deze lezing neemt John Lommen je mee op zijn boeiende en leuke ontdekkingstocht, op zoek naar kunstenaars
die een eigen en eigentijdse versie maakten van een bestaand kunstwerk. Hij betrekt daarbij zoveel mogelijk
verschillende kunstdisciplines.

John Lommen

  • Onderwijskundige voor Fontys Hogescholen in Tilburg en Eindhoven.
  • Aan de Fotovakschool in Amsterdam afgestudeerd als recensent-rondleider en mentor.
  • Lid van de taakgroep Opleiding en Sprekers bij de Fotobond:  ontwikkelde met collega’s cursussen over o.a. Compositie en Jureren.
  • Geeft cursussen over kunst en speelt in zijn lezingen regelmatig in op komende en lopende exposities in de landelijke musea.

Namens alle Forumleden wens ik allen een goed 2020,
Chris Verkaar van den Bosch   06-12968426

Komende data Forum-lezingen:  20 maart  en  17 april, eveneens op vrijdagmiddagen bij Boerke Mutsaers